Jak się zapisać

Należy pobrać i wypełnić deklarację członkowską

 

deklaracja

Wypełnioną deklarację oraz potwierdzenie opłaty składamy u Przewodniczącego Regionu IPA SG GDAŃSK kol. Roberta Zientarskiego (Kaszubski Dywizjon Straży Granicznej)

Wpłat dokonujemy na konto Santander nr

 

Nazwa Odbiorcy Region IPA SG Gdańsk
Tytuł płatności:  Imię Nazwisko – wpłata członkowska

Kwota płatności w 2019 roku:

Osoby, które po raz pierwszy wstępują do IPA uiszczają opłatę w wysokości 125 zł
Członkowie IPA, wpłacają składkę w wysokości 85 zł