Struktura

Prezydium Regionu IPA SG Gdańsk

Przewodniczący Regionu: Robert Zientarski

Sekretarz: Mirosław Chojak
Zastępca Sekretarza: Barbara Wojciechowska-Brzezińska
Skarbnik: Przemysław Ciskowski
Członek Prezydium: Dariusz Formela

 

Komisja Rewizyjna Regionu IPA SG Gdańsk

Przewodniczący: Janusz Czupryński

Członek komisji: Wojciech Nowakowski
Członek komisji: Artur Stanisławowicz